Contactpersonen

Algemeen

Wijkgebouw - Bar

040 254 96 61>

info@dnuitwijk.nl

Voorzitter en Inkoop

Wim van Grunsven

040 254 11 23

voorzitter@dnuitwijk.nl

inkoop@dnuitwijk.nl

Secretaris en Activiteiten groep

Anton Broos

040 254 08 77

secretaris@dnuitwijk.nl

Penningmeester

Anton Broos

040 254 08 77

penningmeester@dnuitwijk.nl

Zaalhuur

Gerrie van Reusel

06 82 08 59 02

zaalhuur@dnuitwijk.nl

Vrijwilligers coördinator

Jolanda van Grunsven

06 41 41 23 88

jolandavangrunsven@gmail.com

Leefbaarheids-commisie Wijkplatform

Dick Kuipers

040 253 69 44

dckuipers@onsbrabantnet.nl

Redactie Beekblad

Gerard Hofmans

beekblad@dnuitwijk.nl

Redactie Beekblad en Website

Ad van den Heuvel

06 53 41 56 14

beekblad@dnuitwijk.nl

Website beheer

Glenn Beynon

06 45 71 39 36

webmaster@dnuitwijk.nl