Weekagenda

Maandag

13:30 - 15:30 u - zaal 1
Taalles


13:30 - 14:45 u - zaal 5
Yoga Veldhoven


18:30 - 19:30 u - zaal 1+2
DV Happy Generation (± 4 jaar)


20:00 - 21:30 u - zaal 1+2
DV Happy Generation (> 16 jaar)


20:00 - 21:00 u - zaal 5
Zumba - Le Haen


Dinsdag

09:15 - 10:15 u -zaal 5
Pilates - Thea van Wezel


10:30 - 11:30 u - zaal 5
50+ Gym


13:30 - 15:30 u - zaal 3
Taalles
Zaal 3


19:00 - 20:15 u - zaal 5
Yoga Veldhoven


Woensdag

09:00 - 10:00 u - zaal 5
Mindfulness - Thea van Wezel


10:30 - 11:30 u - zaal 5
Pilates - Thea van Wezel


Donderdag

09:15 - 10:30 u - zaal 5
Yoga Veldhoven


13:30 - 15:30 u - zaal 3
Taalles


14:00 - 15:30 u - zaal 5
Dans en beweging


14:00 - 16:00 u - zaal 2
Inloopmiddag


18:15 - 19:30 u - zaal 1 + 2
DV Happy Generation (9-13 jaar)


19:30 - 21:30 u - zaal 1 + 2
DV Happy Generation (> 16 jaar)


20:00 - 21:00 u
Rudence - Zumba