Home

Uithangbord D'n Uitwijk

Zoals reeds bekend is, heeft de SCC de deur van wijkgebouw D’n Uitwijk gesloten. Het was de bedoeling dat de sluiting pas plaats zou vinden met de opening van het nieuwe zwembad.

In overleg met de vrijwilligers waren wij tot de conclusie gekomen dat er, gezien de hoge gemiddelde leeftijd en geen zicht op nieuwe jonge aan- was, geen animo meer was om door te gaan in een nieuw wijkgebouw. Nog een keer knallen met de laatste carnaval en daarna afbouwen naar het einde. Al onze huurders en gebruikers waren hier- van op de hoogte.

Helaas heeft corona roet in het eten gegooid en moesten we, eerder dan gepland, stoppen. We hebben de opstal (het wijkgebouw) conform de notariële acte aan de gemeente overgedragen. De stichting blijft wel bestaan om eventuele activiteiten te organiseren. Er zijn legio mogelijkheden om nog iets voor de wijk te betekenen. Ideeën en mensen om iets te organiseren of ons te versterken zijn dan ook welkom.

Wim van Grunsven – voorzitter SCC